Privacy Policy

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid ontwikkeld om u te laten begrijpen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en gebruiken.

Het volgende schetst ons privacybeleid.  Wanneer u de website https://assurman.be/ bezoekt, krijgt u tijdens uw bezoek bepaalde informatie over uzelf te zien.  

Net als bij andere commerciële websites, gebruikt onze website een standaardtechnologie genaamd “cookies” (zie onderstaande uitleg) en serverlogboeken om informatie te verzamelen over hoe onze site wordt gebruikt. Informatie die wordt verzameld via cookies en serverlogs kan de datum en het tijdstip van bezoeken, de bekeken pagina’s, de tijd die op onze site wordt doorgebracht en de websites die vlak voor en net na onze website worden bezocht, evenals uw IP-adres bevatten.

​Gebruik van Cookies

​Een cookie is een heel klein tekstdocument, dat vaak een anoniem uniek ID bevat. Wanneer u een website bezoekt, vraagt ​​de computer van die site uw computer om toestemming om dit bestand op te slaan op een deel van uw harde schijf dat specifiek is bestemd voor cookies.Elke website kan zijn eigen cookie naar uw browser sturen als de voorkeuren van uw browser dit toestaan , maar (om uw privacy te beschermen) staat uw browser alleen een website toe om toegang te krijgen tot de cookies die het al naar u heeft verzonden, niet de cookies die u door andere sites zijn toegestuurd.

IP Addresses

IP addresses are used by your computer every time you are connected to the Internet. Your IP address is a number that is used by computers on the network to identify your computer. IP addresses are automatically collected by our web server as part of demographic and profile data known as “traffic data” so that data (such as the Web pages you request) can be sent to you.

Email Informatie

​IP-adressen worden door uw computer gebruikt telkens wanneer u verbinding met internet hebt. Uw IP-adres is een nummer dat door computers in het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren. IP-adressen worden automatisch door onze webserver verzameld als onderdeel van demografische en profielgegevens die bekend staan ​​als “verkeersgegevens”, zodat gegevens (zoals de webpagina’s die u opvraagt) naar u kunnen worden verzonden.

Hoe gebruiken we de informatie die u ons bezorgd​

​In grote lijnen gebruiken we persoonlijke informatie voor het beheer van onze zakelijke activiteiten, het verlenen van klantenservice en het beschikbaar stellen van andere artikelen en diensten aan onze klanten en potentiële klanten.

Er ​zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over u worden verkregen wanneer u onze site bezoekt, tenzij u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken, noch zal dergelijke informatie worden verkocht of anderszins worden overgedragen aan niet-gelieerde derden zonder de goedkeuring van de gebruiker op het moment van verzamelen.

​We kunnen informatie vrijgeven wanneer dit wettelijk verplicht is, met andere woorden wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist of voor de bescherming van onze wettelijke rechten.

Email Policies

​We doen er alles aan om uw e-mailadres geheim te houden. Wij verkopen, verhuren of leasen onze abonnementslijsten niet aan derden, en we zullen uw persoonlijke gegevens op geen enkel moment aan een derde persoon, overheidsinstantie of bedrijf verstrekken, tenzij dit strikt wettelijk verplicht is.  Wij zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om tijdig informatie te verstrekken over.  Wij zullen de informatie die u via e-mail verstuurt in overeenstemming met de toepasselijke federale wetgeving handhaven.

CAN-SPAM Compliance

​In overeenstemming met de ​wet, zal alle e-mail verzonden door onze organisatie duidelijk aangeven van wie de e-mail afkomstig is en duidelijke informatie verschaffen over hoe contact te leggen met de afzender. Bovendien zullen alle e-mailberichten ook beknopte informatie bevatten over hoe u uzelf van onze mailinglijst kunt verwijderen, zodat u geen verdere e-mailcommunicatie van ons ontvangt.

​Keuze/Opt-Out

​Onze site biedt gebruikers de mogelijkheid om niet langer berichten van ons en onze partners te ontvangen door de afmeldinstructies onderaan elke e-mail die ze van ons ontvangen op elk moment te lezen.  Gebruikers die onze nieuwsbrief of promotiemateriaal niet langer wensen te ontvangen, kunnen ervoor kiezen om deze berichten niet te ontvangen door op de link ‘Uitschrijven’ in de e-mail te klikken.

​Gebruik van ​Externe Links

​https://assurman.be kan links naar vele andere websites bevatten. kan de juistheid van de informatie die op een gekoppelde site wordt gevonden, niet garanderen. Links naar of van externe sites die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door, vormen geen goedkeuring door of een van haar werknemers van de sponsors van deze sites of de producten of informatie die daarin wordt gepresenteerd.  Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van deze website, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.

Intellectuele eigendomsrechten. ​

​Alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten op en op onze website en alle inhoud en software die zich op de site bevindt, blijven het exclusieve eigendom van of haar licentiegevers. Het gebruik van onze handelsmerken, inhoud en intellectuele eigendom is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van.

  • ​Publiceer geen materiaal van onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.    
  • Verkoop of huur materiaal van onze website.    
  • Reproduceer, dupliceer, maak een afgeleide, kopieer of exploiteer op andere wijze materiaal op onze website voor welk doel dan ook.    
  • Verdeel inhoud van onze website, inclusief naar een andere website.

Aanvaardbaar gebruik​

​U stemt ermee in om onze website alleen te gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van, het beperken of inhiberen van andermans gebruik en genot van de website Verboden gedrag omvat intimidatie of het veroorzaken van ongemak of ongemak voor een andere gebruiker , het verzenden van obscene of beledigende inhoud of het verstoren van de normale dialoogstroom binnen onze website.  

U mag onze website niet gebruiken voor het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie. U mag de inhoud van onze website niet gebruiken voor marketinggerelateerde doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

​Beperkte toegang​

​Mogelijk moeten we in de toekomst de toegang tot delen (of alle) van onze website beperken en volledige rechten behouden om dit te doen. Als we u op enig moment een gebruikersnaam en wachtwoord geven om toegang te krijgen tot de beperkte delen van onze website, moet u ervoor zorgen dat uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk blijven.

Gebruik van getuigenissen

​In overeenstemming met de FTC-richtlijnen met betrekking tot het gebruik van aanbevelingen en getuigenissen in advertenties, moet u rekening houden met het volgende:  Getuigenissen die op deze site verschijnen, worden feitelijk via tekst, audio of video ontvangen. Het zijn individuele ervaringen die de ervaringen van het echte leven weergeven van degenen die onze producten en / of diensten op de een of andere manier hebben gebruikt. Het zijn individuele resultaten en de resultaten variëren. We beweren niet dat dit typische resultaten zijn. De getuigenissen zijn niet noodzakelijk representatief voor al degenen die onze producten en / of diensten zullen gebruiken.  De getuigenissen die in welke vorm dan ook op deze site (tekst, audio, video of andere) worden getoond, worden woordelijk gereproduceerd, behalve voor het corrigeren van grammaticale of typefouten. Sommige zijn mogelijk ingekort. Met andere woorden, niet het hele bericht dat door de testimonial-schrijver wordt ontvangen, wordt weergegeven als het te lang lijkt of niet, de hele verklaring lijkt relevant voor het grote publiek.  is niet verantwoordelijk voor opinies of opmerkingen geplaatst op https://assurman.be. is geen forum voor testimonials, maar biedt testimonials als een middel voor klanten om hun ervaringen met elkaar te delen. Ter bescherming tegen misbruik verschijnen alle getuigenissen nadat ze zijn beoordeeld door het management van. deel de meningen, visies of commentaar van eventuele getuigenissen niet op https://assurman.be – de meningen zijn strikt de mening van de bron van de getuigenis.  De getuigenissen zijn nooit bedoeld om beweringen te doen dat onze producten en / of diensten kunnen worden gebruikt om een ​​ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen, verlichten of voorkomen. Dergelijke claims, impliciet of expliciet, in welke vorm dan ook, zijn niet klinisch getest of geëvalueerd.

Hoe beschermen we uw informatie en veilige informatieoverdracht?  ​

​Om deze reden verzoeken wij u geen privé-informatie per e-mail naar ons te verzenden. Dit is echter wel toegestaan, maar op eigen risico. Sommige informatie die u op onze website kunt invoeren, kan veilig worden verzonden via een veilig medium dat bekend staat als Secure Sockets Layer of SSL. Creditcardinformatie en andere gevoelige informatie worden nooit via e-mail verzonden.  kan softwareprogramma’s gebruiken om samenvattende statistieken te maken, die worden gebruikt voor bijvoorbeeld het beoordelen van het aantal bezoekers van de verschillende delen van onze site, welke informatie het meest en minst interessant is, het bepalen van technische ontwerpspecificaties en het identificeren van systeemprestaties of probleemgebieden .  

Gebruik voor sitebeveiligingsdoeleinden en om ervoor te zorgen dat deze service beschikbaar blijft voor alle gebruikers, softwareprogramma’s om het netwerkverkeer te controleren op ongeoorloofde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen of anderszins schade te veroorzaken.

​Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid​

 geeft geen verklaringen, garanties of toezeggingen met betrekking tot de juistheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud op deze website of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.  Alle materialen op deze site worden geleverd “zoals ze zijn” zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectuele eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen enkel geval zullen haar agenten of vennoten aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook (inclusief, zonder beperking, schade voor winstderving, zakelijke onderbreking, verlies van informatie, letsel of overlijden) die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de materialen te gebruiken , zelfs als er is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade.

Beleid veranderingen

​​We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, met of zonder kennisgeving. U kunt er echter van verzekerd zijn dat als het privacybeleid in de toekomst verandert, wij de persoonlijke informatie die u ons onder dit privacybeleid hebt ingediend niet zullen gebruiken op een manier die materieel niet overeenkomt met dit privacybeleid, zonder uw voorafgaande toestemming.  

We zijn vastbesloten om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Contacteer ons

​Als u vragen heeft over dit beleid of uw omgang met onze website, neem dan hier contact met ons op: info@assurman.be of ​​050 36 16 93​.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren en om statistieken bij te houden. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring.