Nieuws

Direct en snel
op de hoogte van 
alle belangrijke informatie
en nieuws.

Stap voor stap naar je eerste wagen

Na het succesvol behalen van ​je rijbewijs, begint vaak de zoektocht naar een eerste auto. Jammer genoeg beschikken vele jongeren niet over de nodige kennis om een goede auto uit te kiezen.

Daarom bespreken wij hier graag enkele criteria die je op weg helpen om de ideale auto uit te kiezen. Vervolgens leggen we uit hoe de inschrijving van jouw voertuig verloopt. And last but not least, geven we nog een woordje uitleg over de verschillende soorten waarborgen voor ​je eerste autoverzekering.

STAP 1: Je eerste auto ​kiezen? Waar moet je opletten?

Brandstofverbruik

​Bij het kiezen van ​je toekomstige wagen houd je best naast de looks ervan ook rekening met het verbruik van de wagen. Als je voornamelijk korte ritten doet, kiest je best voor een benzine. Het tegenovergestelde geldt dan ook voor de lange ritten waar je best opteert voor een diesel.

Onderhoudskosten

Daarnaast heb je beter ook oog voor de prijs van het onderhoud en de reserveonderdelen van je  automodel.

De kosten voor reparatie en onderhoud kunnen namelijk hoog oplopen. Hiermee bedoel ik dat de reserveonderdelen van een BMW duurder zullen zijn dan voor een Dacia.​

Veiligheid

Een derde en laatste punt die wij je aanraden om eens te bekijken, is de sterkte en veiligheid van ​je toekomstige wagen.

Let erop dat hij minstens in veilige en rijvaardige staat verkeert. Er zijn vandaag tal van veiligheidstechnieken die een (soms hoge) meerkost zeker kunnen verantwoorden.

STAP 2: Je eerste auto ​inschrijven.

​Eenmaal je jouw ‘dream car’ gevonden hebt, is de volgende stap het inschrijven van jouw voertuig.

Dit gebeurt via de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) aan de hand van het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’.

Dit document krijg je van ​je ​garagehouder of van de particulier die zijn wagen keurde voor verkoop.
Let wel, dit document is maar twee maanden geldig.

STAP 3: Je ​auto ​verzekeren.

​Als laatste, moeten ​je ook eens gaan kijken naar de verzekering voor jouw voertuig.

BA Auto

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto is in alle landen van de Europese Unie verplicht.

​Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A.) zorgt ervoor dat je gedekt bent tegen schade die je met jouw voertuig aanricht aan derden. Naast deze dekking, zijn er andere waarborg/autoverzekering/en die je optioneel kan opnemen in jouw autoverzekering.

Rechtsbijstand

Ten eerste hebben we de waarborg rechtsbijstand. Deze dekking heeft geen verplicht karakter, maar raden we wel sterk aan.

Dit om de volgende twee redenen:Het verdedigt je belangen indien een derde beweert schade geleden te hebben door jouw toedoen. Daarnaast  helpt het je om een schadeloosstelling te eisen van een derde die jou schade berokkend heeft.

Omnium

Een andere waarborg waar je optioneel voor kan kiezen is de omnium. Deze dekking vergoedt schade aan jouw voertuig die opgelopen is na een ongeval, ongeacht je in fout bent of niet.

Het verschil hier bevindt zich in het feit wie de vrijstelling ten laste krijgt. Indien je in fout bent, dan komt de vrijstelling ten laste van de verzekerde.

De waarborg omnium kunnen we opdelen in twee soorten, namelijk een grote en een kleine omnium.  Een grote omnium of full-omnium dekt schade door brand, (poging tot) diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met dieren én eigen schade.

​Een kleine omnium of mini-omnium biedt dezelfde dekkingen als de grote omnium met uitzondering van de eigen schade. Laten we dit illustreren met een voorbeeld.
VOORBEELD: ​Je sluit ​je autoverzekering af met de waarborgen B.A. auto en full-omnium.

Tijdens het rijden van het werk naar huis, raak je een paaltje bij het rechts indraaien waardoor er een deuk in je auto zit. => De kost om deze deuk eruit te halen, zal vergoed worden door de omniumverzekeraar omdat alle schade én dus ook eigen schade vergoed wordt dankzij de dekking full-omnium. 
​VOORBEELD: Je hebt een verzekering met waarborgen B.A. auto en mini-omnium.

’s Avonds rijd je naar huis en springt er een wild hert op de rijbaan waardoor je uitwijkt en tegen een paaltje rijdt. 

=> De opgelopen schade aan jouw wagen zal niet vergoed worden.

Maar stel dat je niet was uitgeweken en tegen het hert was gereden.=> Dan was de schade aan je voertuig gedekt in jouw mini-omnium onder de dekking aanrijding met dieren.

Young beautiful couple on road trip drive in car together

Pechverhelping

​Een derde waarborg is bijstand of pechverhelping. Deze dekking komt tussen in geval van autopech  of  ongeval.

Aangezien er heel veel verschillende formules bestaan binnen deze waarborg, consulteer je best eens jouw verzekeringsmakelaar of ons zodat je weet waar en wanneer je beroep kunt doen op deze waarborg. Enkele voorbeelden wanneer deze waarborg tussen komt:                 

  • ​Een vervangend voertuig bij pech, ongeval of diefstal
  • ​Hulp bij kleine problemen zoals lege accu, verkeerde brandstof, lekke band
  • ​Terugbetaling van onvoorziene hotelkosten en taxikosten bij pech, ongeval, diefstal, poging tot diefstal of brand

Bestuurdersverzekering

Een laatste waarborg die je kunt toevoegen aan je autoverzekering is individueel verkeer. Dit is een bestuurdersverzekering die jezelf en de gezinsleden vergoedt voor lichamelijke letsels die je bij een verkeersongeval oploopt, ongeacht de aansprakelijkheid. Dus ook als je in fout bent, heb je recht op vergoeding lichamelijke letsels. Heb je deze waarborg niet, draai je zelf op voor deze kosten als bestuurder bij een ongeval waarvoor je zelf aansprakelijk bent.

Deze waarborg is eveneens niet verplicht, doch sterk aan te raden om jezelf en je passagiers te beschermen tegen lichamelijke letsels. 

Conclusie: 

​Na deze uiteenzetting van de mogelijke waarborgen in een autoverzekering, is het nu aan ​jou.  Je moet voor jezelf uitmaken, welke verlangens je ​hebt omtrent jouw autoverzekering. 

Deel dit bericht gerust met je vrienden. Wilt je nog meer informatie, neem gerust hier een kijkje ​of stel je vraag hieronder.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren en om statistieken bij te houden. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring.